Overslaan en naar de inhoud gaan
PVB Brabant

PVB Brabant

Terugbetaling, hoe werkt het?
 

  • De werkgever moet alle medische attesten doorsturen naar het patronaal Vereveningsbureau van Brabant (PVB), inclusief verlengingen en hervallingen.
  • Het PVB registreert de attesten in de webapplicatie van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ).
  • Op basis van deze ingegeven attesten zal het FBZ een 1ste berekening maken van het gewaarborgd loon (GWL). Deze berekening zal daarna vergeleken worden met het bedrag van het GWL die in de DmfA (Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte) werd aangegeven.
  • Het FBZ stuurt een voorstel tot terugbetaling, dat deze 2 bedragen herneemt, door aan het PVB.
  • Het PVB kijkt het voorstel na. Als dit correct lijkt, zal het PVB het voorstel bevestigen.
  • Zo niet zal het PVB contact opnemen met de werkgever of zijn sociaal secretariaat, om bijkomende gegevens te verkrijgen, alsook eventuele documenten die nodig zouden zijn om zijn weigering te bevestigen tegenover het FBZ (loonfiches, prestaties, enz …). Het FBZ zal daarna een aangepast voorstel opmaken.
  • Wanneer het voorstel aanvaard is, zal het FBZ het geld storten aan het PVB die het op haar beurt zo vlug mogelijk doorstort aan de werkgever.
Hoe wordt het bedrag van het gewaarborgd loon (GWL) berekend?
• Van de 1ste tot de 7de kalenderdag : 100 %
• Van de 8ste tot de 14de kalenderdag : 85,88 % 
• Van de 15de tot de 30ste kalenderdag : 25,88%
Na 30 kalenderdagen is de arbeider volledig ten laste van zijn ziekenfonds. Bijgevolg hoeft er dus geen GWL meer betaald te worden.
 
OPGELET!!
ZENDINGSTERMIJN

De medische attesten moeten overgemaakt worden aan het PVB binnen de 5 werkdagen vanaf de 1ste dag van de ziekte; dit geldt voor een 1ste attest maar ook voor verlengingen en hervallingen.
Om deze deadline te respecteren raden wij de werkgevers aan om ze per mail door te sturen naar opc.brabant@groups.be. De originelen zijn niet nodig indien de doorgestuurde kopie perfect leesbaar is.
 
GELDIGHEID VAN HET ATTEST
Het attest moet absoluut conform zijn : het moet ondertekend zijn door de arts en zijn stempel bevatten met zijn RIZIV-nummer.
Naam en voornaam van de arbeider moeten leesbaar zijn, alsook de datum van de onbekwaamheid.
Het attest mag niet overschreven zijn.