Overslaan en naar de inhoud gaan
Onze projecten

Onze projecten

CPDB

CPDB – Pilootwerven rond innovatief bouwafvalbeheer

Dit project wordt uitgevoerd door het WTCB in samenwerking met Embuild.brussels en met de steun van Leefmilieu Brussel. Bedoeling is op Brusselse bouwplaatsen te experimenteren met innovatieve proefprojecten voor preventie en beheer van werfafval en deze proefprojecten uit te voeren in de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling om de kennis van de diverse actoren op de bouwplaats te verbeteren (fabrikant, aannemer, architect, opdrachtgever).

Ontdek het project
Interreg

FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

Het FCRBE-project, medegefinancierd door het Interreg NWE-programma, brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen om maatregelen te treffen die hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa zullen vergemakkelijken en heeft als doel het aandeel van hergebruikte elementen tegen 2032 met 50% te verhogen.

Ontdek het project
BCCC print screen

BCCC - Brussels Construction Consolidation Centre

BCCC wil Brusselse werven voorzien van een logistiek platform voor de consolidatie van materiaalaanvoer. Om dit te bereiken, zal BCCC de exploitatie van een dergelijk consolidatiecentrum én zijn cloudoplossing uittesten. Daarnaast zullen ze de sociale impact (op het vlak van mobiliteit, economie, milieu en maatschappij) en de toegevoegde waarde voor de bevoorradingsketen van werven meten.

Ontdek het project
Réemploi
Coördinatie van het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de oprichting in 2017 vormt het Platform Hergebruik een uniek contactpunt voor alle actieve actoren, van ver of net dichtbij, betrokken bij hergebruik in de bouwsector in Brussel:

☞ Een werkgroep om de voornaamste remmingen voor het hergebruik van bouwelementen te identificeren en om hiervoor oplossingen aan te brengen

☞ Het vormen van netwerken en samenwerkingen tussen actoren aanmoedigen

☞ Informatie en verspreiding van inspirerende initiatieven in ons gewest en daarbuiten aan de hand van een informatieve website en een maandelijkse nieuwsbrief

Ontdek het project

Filière palettes
Ontwikkeling van hergebruiks- en/of recyclingkanalen voor materiaal

Dankzij het project "Build Circular.Brussels", dat in september 2020 van start is gegaan, heeft Embuild.brussels talrijke feedback uit het werkveld verzameld. De ervaringsuitwisselingen die tijdens de begeleidingen op de werf aan het licht zijn gekomen, hebben de aandacht gevestigd op de logistieke problemen waarmee aannemers worden geconfronteerd en waarvan de milieukosten vragen oproepen: opstapeling van houten paletten; demontage van liften die bij het afvalverwerkingscentrum worden weggegooid…
Sinds januari 2022 werkt Embuild.brussels, met de steun van Leefmilieu Brussel, aan mogelijke oplossingen voor deze praktische problemen. Het team heeft zich tot taak gesteld de afvalstromen in kaart te brengen en terugwinningskanalen (hergebruik en/of recycling) te ontwikkelen voor hulpbronnen en materialen waarvoor in Brussel nog geen mogelijkheden voor terugwinning bestaan. Deze oplossingen zullen geïmplementeerd worden dankzij de oprichting van partnerschappen tussen de openbare en de particuliere sector.

Ontdek het project

Lara

Lara PEREZ DUEÑAS
Coördinator Circulair Bouwen
02 545 57 82
Stuur een mail