Overslaan en naar de inhoud gaan
PVB Brabant

PVB Brabant

Voor wie?
 

Bouwbedrijven (PC 124) met minder dan 20 werknemers (arbeiders, bedienden, leerlingen, stagiairs,...) aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kunnen genieten van het gewaarborgd loon. Deze bedrijven betalen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) van de Arbeiders van de Bouw een speciale bijdrage van 1,50% van de brutolonen aan 108%.
Deze bijdrage maakt deel uit van de normale bijdragen betaald aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Dit geeft recht tot vergoeding van het gewaarborgd loon (GWL) die de bedrijven, ALLEEN aan hun arbeiders, uitbetalen en dit in geval van ziekte of privé-ongeval.
 
Voorwaarden
Alle werkgevers die deel uitmaken van het PC 124, met belangrijkheidscode 1, 2 of 3.
Deze belangrijkheidscode wordt toegekend door de RSZ en is gebaseerd op het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld gedurende de referentieperiode:
- 4de kwartaal van het jaar voor het voorgaande jaar (n-2)
- 1ste , 2de en 3de kwartaal van het voorgaande jaar (n-1)
Voor pas opgerichte bedrijven geldt het aantal werknemers ingeschreven na drie maanden activiteit. 
Het gaat hier dus wel over ALLE werknemers ingeschreven, ongeacht hun status (arbeiders, bedienden, leerlingen,...), alhoewel de terugbetaling enkel maar de arbeiders betreft.
Het recht op de terugbetaling van het gewaarborgd loon bestrijkt de periode van 1 januari tot en met 31 december van het daarop volgende jaar.