Overslaan en naar de inhoud gaan
PVB Brabant

PVB Brabant

Medische controle
 

Wanneer één van je arbeiders (PC 124) ziek is, en voor zover dat deze ziekte gedekt is door een medisch attest, kan je tijdens de 1ste maand een medische controle laten uitvoeren, op schriftelijk of mondeling verzoek aan onze diensten. 
Wij zullen deze aanvraag doorsturen naar de Federale Verzekeringen.
Deze controle is gratis voor de aangeslotenen van het Patronaal Vereveningsbureau van Brabant.