Overslaan en naar de inhoud gaan
PVB Brabant

PVB Brabant

Aansluiting 
 

Wanneer één van jouw arbeiders werkonbekwaam is, hetzij door ziekte, hetzij door een ongeval dat niet beschouwd wordt als arbeidsongeval, betaal je hem het gewaarborgd loon en dit gedurende dertig kalenderdagen. 
De terugbetaling van het gewaarborgd loon wordt uitsluitend uitgevoerd door de Patronale Compensatiediensten goedgekeurd door het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit is het geval voor het Patronaal Vereveningsbureau van Brabant.
Daarom is het interessant om bij Patronaal Vereveningsbureau van Brabant aan te sluiten, en dit ZONDER KOSTEN, om de terugbetaling te kunnen verkrijgen van het gewaarborgd loon uitbetaald aan jouw arbeiders.
Klik hier om de aansluitingsverklaring te downloaden. Vul deze in en stuur ondertekend en aangetekend naar het adres bovenaan het formulier.