Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar - Verordening EPB-werkzaamheden: Wat is het effect op mijn bouwplaatsen?

Image PEB
Vanaf 2023 zullen met de verordening “EPB-werkzaamheden” nieuwe eisen worden ingevoerd inzake energieverbruik voor vele projecten waar ingrijpend gerenoveerd wordt. 
De doelstelling is het bevorderen en certificeren van de verbetering van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, het minimaliseren van de energiebehoeften en het verminderen van de CO2-uitstoot. De herziening van de verordening "EPB-werkzaamheden” ondersteunt dan ook actief de verwezenlijking van de prestatiedoelstellingen van het Brusselse gebouwenbestand: Een gemiddelde EPB C tegen 2050.
Zijn de genomen beslissingen realistisch? Hoe doe je het goed?
We geven een overzicht samen met de vakmensen in de praktijk!
Met de deelname van
Sophie Gobiet, hoofd van de afdeling EPB-werkzaamheden van Leefmilieu Brussel; 
Manuel da Conceição Nunes, ingenieur belast met de berekeningsmethode in de afdeling "EPB-werkzaamheden" van Leefmilieu Brussel; 
Alexandre de Cesco, CEO van de onderneming Socatra en voorzitter van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.  
Wat moet je ervan onthouden?
  1. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op het primaire energieverbruik van eengezinswoningen en ingrijpend gerenoveerde niet-residentiële eenheden (NB: “Primaire" energie is energie die direct beschikbaar is, zonder enige transformatie. Onder meer hout, gas en stookolie vallen in deze categorie. Elektrische energie, bijvoorbeeld, valt niet onder deze categorie omdat de bron ervan geen natuurlijk voorkomend depot is en de energie moet worden omgezet om rekening te houden met de productie. In de EPB-verordening worden alle energieën omgerekend naar primaire energie om de berekening en het streefcijfer relevant te maken). 
  2. Deze verordening zal in 2023 in werking treden. 
  3. Voor wooneenheden is een verbruiksdoelstelling van max. 150 kWh/m²/jaar (wat overeenkomt met een EPB-certificaat van niveau C) vastgesteld vanaf 2023 voor EPB-eenheden van het type eengezinswoning.  
  4. Voor niet-residentiële eenheden die door de overheid worden bezet, geldt een eis van een primair energieverbruik van max. het equivalent van 1,6 x de eis voor nieuwe gebouwen vanaf 2023. 
  5. In de toekomst zullen de eisen steeds ambitieuzer worden met het idee om een alomvattend ontwerp te ontwikkelen met de verplichting om gedetailleerde en nauwkeurige informatie te verstrekken aan de EPB-adviseur.
Meer weten? 
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Wijizging_berekeningsmethoden_2023
 
 
Webinaire PEB

Rénovation énergétique et nouveautés PEB: qu'est-ce qui va changer?

Sophie Gobiet & Manuel da Conceição Nunes - Leefmilieu Brussel