Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar - Nieuwe premies in Brussel: Welke gevolgen heeft dit voor uw aannemersbedrijf?

Prime renolution
De nieuwe RENOLUTION-premies, die sinds 1 maart 2022 online toegankelijk zijn via IRISbox, beloven één enkel, leesbaarder en vlotter regionaal systeem. Doel? Om de ambities van het Gewest en de Renolution Alliantie effectief te dienen: tegen 2050 een gemiddelde EPB C bereiken. Maar wat is er eigenlijk concreet veranderd voor uw klanten of uw administratieve procedures?
Een verhoging van het algemene premieplafond, een gestandaardiseerde en gedigitaliseerde procedure die moet worden uitgevoerd na de voltooiing van de werkzaamheden, een focus op renovatie, isolatie en verwarming van het gebouw, en een nieuwe premie voor hergebruikte materialen. De formulieren die voor uw aanvragen moeten worden ingevuld, worden dus ook steeds vollediger.
 
Is dit een kans voor u of uw klanten? Een nieuwe complexiteit?
Laten we de balans opmaken!
Met de deelname van 
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 
Ilan Wauters, Departementshoofd RENOLUTION-premies bij Leefmilieu Brussel
Geneviève Horta, Departementshoofd RENOLUTION-premies van Urban Brussels
Marc Ruebens, aannemer en voorzitter van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad
 
Wat moeten we ervan onthouden?
1. Standaardisering van de procedures: de renovatie- en energiepremies verdwijnen en worden de RENOLUTION-premies (één soort premie) waarvoor één enkele procedure wordt ingevoerd. 
2. Standaardisering van de voorwaarden 
  • Afschaffing van voorafgaande goedkeuring voor werkzaamheden. 
  • 1 formulier voor alle werken.
  • 1 technisch attest per post.
3. Vereenvoudiging van de premieaanvraag: 
  • Maar 1 plaats om de toegangsvoorwaarden te vinden: renolution.brussels.
  • 1 enkel platform voor indiening van de aanvragen en de simulatie: https://irisbox.irisnet.be/irisbox
  • maar 1 formulier in te vullen.
  • 1 enkele bevoegde autoriteit.
 
Meer weten?
Toegangsvoorwaarden: https://renolution.brussels/nl/financiele-steun-en-renolution-premies
Indiening van de premieaanvragen en simulaties: https://irisbox.irisnet.be/irisbox.