Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte basisopleiding veiligheid volgens CAO & KB

Omschrijving

 

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 april 2023 moeten alle personen die op de bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. De basisveiligheidsopleiding moet dus gevolgd worden door iedereen die werken uitvoert op de bouwplaats:

 • werknemers (ongeacht het paritair comité);
 • werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;
 • zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats.

Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats. De opleiding moet minimum 8 uur duren. Het KB omschrijft dat de opleiding moet gevolgd worden bij organisatoren die een kwaliteitsborgingssysteem toepassen – zoals Embuild.

Door het volgen van de “Verplichte opleiding Basisveiligheid volgens CAO en KB” of een VCA opleiding bij Embuild is men in orde met deze nieuwe wetgeving.

Vrijstellingen

Het KB voorziet twee mogelijke vrijstellingen om de opleiding niet te moeten volgen:

 • Ofwel kan men aantonen dat men in de afgelopen 10 jaar tenminste vijf jaar ervaring heeft verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een bouwplaats (opgelet: in de cao PC 124 was dit in de laatste 15 jaar, vanaf nu is dit in de laatste 10 jaar);
 • Ofwel heeft men reeds een evenwaardige opleiding (vb. VCA) gevolgd. Het KB bevat geen nominatieve lijst maar eerder een algemene inhoudsbepaling. Let wel: specifiekere regels rond deze opleiding en gelijkstellingen van opleidingen kunnen wel in een cao van een paritair comité worden vastgelegd, zoals dat in het PC 124 gebeurd is. (klik hier voor de lijst met de door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleidingen die voor werknemers van PC124 in aanmerking komen voor de vrijstelling).

Timing

 • Er wordt een transitieperiode voorzien van 1 jaar wat betekent dat tegen uiterlijk 15 april 2024 iedereen van de nieuw gevatte categorieën zich in regel zal moeten stellen (althans voor wie op 15 april 2023 al aan het werk was op een bouwplaats).
 • LET OP: voor arbeiders PC 124 en nieuwkomers in de sector is de overgangsperiode niet van toepassing:
  •  Geen overgangsperiode voor nieuwkomers in de sector (zowel werknemers, zelfstandigen als werkgevers): zij moeten de opleiding gevolgd hebben binnen de maand na het aanvatten van hun bouwjob.
  • Geen overgangsperiode meer voor PC 124: de CAO voor arbeiders PC 124 trad al in werking op 1 april 2022, waarbij de overgangsperiode al volledig afgelopen is. Elke werknemer van PC124 moet dus nu reeds in orde zijn met de basisveiligheidsopleiding. Voor hen is er geen nieuwe overgangsperiode meer mogelijk. 

Programma

 • Algemene principes
 • Wettelijke principes
 • Hiërarchie van de preventiemaatregelen
 • Een ongeval, zo gebeurd!
 • Orde en netheid
 • Instructies en signalisatie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Persoonijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Arbeidsmiddelen: machines en gereedschappen
 • Bouwplaatsmachines
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Heffen en tillen
 • Specifieke werkomstandigheden

Data

06/08/2024 08:30 - 16:30
Asse

Partners / Subsidiemogelijkheden

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 06/08/2024

Z5 Mollem (Assesteenweg 41) 20
1730 Asse
België

Veiligheid
Prijs leden:
€150
Prijs niet-leden:
€205
10 vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
05/08/2024
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Antwerpen
Ondernemingsnummer:  0627844475
DVO-nummer:  DV.O217121
KMO thema:  Beroepsspecifieke competenties
Opleidingsverantwoordelijke:
Bouchra Nasr-Addine

Opleidingsadviseur - Conseillère formations

bouchra.nasraddine@embuild.be

Gerelateerde opleidingen